Om Copydan

Copydan er skabt og styret af kulturerhvervet og indholdsbranchen.
Bag Copydan står skabende og udøvende kunstnere og skribenter samt film-, tv- og musikproducenter, forlag og dagblade. Copydan-huset rummer syv foreninger, hvoraf de seks er rettighedsorganisationerne Arkiv, AVU-medier, BilledKunst, KulturPlus, Verdens TV og Tekst & Node.

Den sidste af de syv foreninger er et fælles back office under navnet Fællesforeningen. Rettighedsorganisationerne i Copydan-huset arbejder alle for Kunst, Viden og Underholdning og sikrer adgang til medier, kunst, litteratur, tv- og filmværker og kulturarven. Foreningerne arbejder for at sikre rettighedshaverne en fair og rimelig betaling af ovennævnte, så man også i fremtiden kan styrke og vækste både videnssamfundet og det danske kulturliv.
På de følgende sider kan du læse mere om de syv forskellige foreninger og deres virke.


Læs mere om de enkelte foreninger her:

Copydan Billeder
Copydan Billeder har siden 1986 bygget bro mellem kunstnere og kunder. Vi repræsenterer i dag mere end 2.300 danske, og gennem samarbejde med vores udenlandske søsterselskaber, 100.000 udenlandske kunstnere. Vi har et bredtfavnende nationalt og internationalt kundenetværk, som bruger kunst i undervisning, bøger, film, på museer, tv, internettet samt i virksomheder og meget mere.

Læs mere her: Copydan Billeder

Copydan Tekst og Node
Virksomheder, skoler og uddannelser, der betaler for kopierne, skaber vækst for kultur og viden i samarbejde med Tekst & Node. Tekst & Node er bindeled mellem forfattere og udgivere på den ene side, og dem, der kopierer tidsskrifter, faglitteratur, aviser, bøger, noder m.m., på den anden.
Vi tilbyder vores kunder aftaler om kopiering. Langt de fleste uddannelsesinstitutioner og mange offentlige og private virksomheder benytter sig allerede af vores tilbud. Vi giver dem adgang til alverdens litteratur mod en rimelig betaling til dem, der skriver og udgiver tekster og noder. Med en kopiaftale undgår man at skulle skaffe sig tilladelse fra hver forfatter og udgiver, hver eneste gang man kopierer.

Læs mere her: Copydan Tekst og Node

Copydan AVU-medier
AVU-medier håndterer rettigheder til audiovisuelt indhold i en lang række formidlingssammenhænge, bl.a. for biblioteker, museer, folkeskoler og gymnasier. AVU-medier har mange års erfaring med at gøre tv-udsendelser og film tilgængelige i uddannelsessystemet, og på den måde muliggøre en levende og dynamisk undervisning i skolerne. Foreningen støtter desuden den faglige formidling omkring pædagogisk mediebrug i folkeskoler og på gymnasier, universiteter og andre undervisningsinstitutioner.

Læs mere her: Copydan AVU-medier

Copydan Arkiv
Arkiv løser de ophavsretlige problematikker, som er forbundet med genanvendelse af store mængder af udsendelser. Arkiv håndterer alle rettighederne i de mere end 100.000 timers radio og tv, som er indeholdt i DR's arkiver og som genbruges i DR's sendeflade og stilles til rådighed for danskerne som søgearkiv.

Læs mere her: Copydan Arkiv

Copydan KulturPlus
KulturPlus sikrer, at der bliver afregnet vederlag til kunstnere og producenter, når der sælges blanke kopimedier i forretningerne. Pengene fra ordningen søger at kompensere kunstnere og producenter for tabene ved lovlig privatkopiering af musik, tv og film.

Læs mere her: Copydan KulturPlus

Copydan Verdens TV
Verdens TV administrerer og håndterer ophavsrettigheder i forbindelse med distribution af danske og udenlandske tv- og
radiokanaler. Verdens TV giver bl.a. adgang til langt over 100 tv-kanaler fra hele verden - herunder de svenske, tyske og norske nabolandskanaler. Verdens TV er med til at sætte fokus på nabolandskanalerne og det værdifulde tv-vindue, som de udgør til viden, kultur og sprog i landene omkring os. Herudover håndterer Verdens TV en række digitale tv-tjenester som fx Start Forfra, der giver danskerne nemmere og mere fleksibel adgang til tv-indhold.

Læs mere her: Copydan Verdens TV

 

Copydan Fællesforeningen

Fællesforeningen Copydan løser administrative og tekniske opgaver for de enkelte foreninger i Copydan inden for økonomi og regnskab, IT samt administration af fælles initiativer for Copydan. Fællesforeningen Copydans udgifter dækkes i forhold til den enkelte forenings træk af ydelser.

 

Læs mere her: Copydan Fællesforeningen

 

Bryggervangen 8, DK2100 København Ø. Telefon 35 44 14 00
English
 

Selvbetjening for registrerede brugere
AVU-medier
VISDA
KulturPlus
Tekst & Node
Verdens TV